ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
29/10/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
174 ครั้ง
เรื่อง จานร่อนชิงแชมป์ประเทศไทย webmaster

  วันที่ 6 ตุลาคม 2561 อาจารย์นิตยา เรืองมาก รองคณบดีคณะครุศาสตร์นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมแข่งขันจานร่อนชิงแชมป์ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการแข่งขันในครั้งนี้นักศึกษาของเราสามารถคว้าแชมป์ประเภททีมหญิง รางวัลที่ 2 ประเภททีมชาย และรางวัลที่ 3 ประเภททีมผสม ในนามคณะครุศาสตร์ขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การแข่งขันในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 12/09/2562
0005 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 และจัดนิทรรศการ ภาคเรียนที่ 1/2562 07/09/2562
0004 โครงการอบรมการทำวิจัยและการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรคณะครุศาสตร์ 06/09/2562
0003 การประชุมอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู 06/09/2562
0002 การฝึกอบรม B.T.C. สารอง / สามัญรุ่นใหญ่ 02/04/2562
0001 การประชุมจัดทำหลักสูตร 4 ปี และกรอกข้อมูลระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 02/04/2562
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ