ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
29/10/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
100 ครั้ง
เรื่อง จานร่อนชิงแชมป์ประเทศไทย webmaster

  วันที่ 6 ตุลาคม 2561 อาจารย์นิตยา เรืองมาก รองคณบดีคณะครุศาสตร์นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมแข่งขันจานร่อนชิงแชมป์ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการแข่งขันในครั้งนี้นักศึกษาของเราสามารถคว้าแชมป์ประเภททีมหญิง รางวัลที่ 2 ประเภททีมชาย และรางวัลที่ 3 ประเภททีมผสม ในนามคณะครุศาสตร์ขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การแข่งขันในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประชุมชี้แจงตามโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 04/10/2561
0005 มุทิตาจิต 61 01/10/2561
0004 ปรับแผนกุลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคณะครุศาสต 01/10/2561
0003 สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 01/10/2561
0002 ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 01/10/2561
0001 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 17/09/2561
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ