เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 116 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus 07/06/2560 247
โครงการจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 07/06/2560 211
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วม ลงทะเบียนศิษย์เก่า 07/06/2560 160
เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2560 07/06/2560 178
นักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยทั่วประเทศ 173 คน 07/06/2560 156
การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 07/06/2560 144
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2560 07/06/2560 140
ประการศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 07/06/2560 90
แนวการจัดประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 01/06/2560 378
แนวการจัดประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 01/06/2560 298
ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 18/05/2560 578
121 แบบฟอร์มรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 13/05/2560 708
120 บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 13/05/2560 495
119 ใบลาป่วย ลากิจ 13/05/2560 549
118 แบบคำร้องทั่วไป 13/05/2560 459
คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ส่วนที่-3 13/05/2560 454
คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ส่วนที่-2 13/05/2560 402
คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ส่วนที่-1 13/05/2560 536
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 24/04/2560 414
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 24/04/2560 382
ขอเชิญส่งบทความวิจัย 24/04/2560 347
ประชุมวิชาการ 24/04/2560 294
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 24/04/2560 318
สืบสานประเภณีไทย 23/04/2560 275
มอบหมายงานตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 23/04/2560 346
หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 04/04/2560 280
ทั้งหมด 4 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ